รอมปลดล็อคเครื่องรายเดือน

Multilang

ไฟล์สำหรับปลดล็อค เครือข่าย

ไฟล์เปิด ADB เอาไว้ปลด FRP ทุกรุ่น

Save Knox ! Fix FRP-DRK-Unlock-Enable ADB

ไฟล์แก้ทัสกรีนใช้งานไม่ได้

ไฟล์ปลดล็อค FRP ใช้คู่กับไฟล์ Combination เทคนิคการใช้งานอยู่ในกลุ่ม

solution ขั้นตอนปลดล็อค

solution ขั้นตอนปลดล็อค

Pit-Cert-Qcn-EFS-Nvm-Recovery-Root