CPH1861EX_11_C.49_200509_868b7e2c [ 2021-03-04 14:43:50 ]
SM-A605GDXS8CTL1_THL_10_fac [ 2021-03-04 14:21:02 ]
SM-A805FXXS5BUA1_THL_10_fac [ 2021-03-04 14:15:08 ]
SM-M013FDDS2AUA1_INS_10_fac [ 2021-03-04 11:47:10 ]
SM-M215FXXU2BUAC_THL_11_fac [ 2021-03-04 10:26:55 ]
SM-M307FXXU2ASL2_THL_9.0_fac [ 2021-03-04 10:26:18 ]
SM-M307FXXU4BTK1_THL_10_fac [ 2021-03-04 09:08:17 ]
SM-M315FXXU2BUAC_THL_11_fac [ 2021-03-04 08:02:51 ]
SM-M317FXXU2BTK2_XSG_10_fac [ 2021-03-02 17:03:30 ]
SM-M625FXXU1AUAE_THL_11_fac [ 2021-03-02 14:34:51 ]

ไฟล์จำเป็นก่อนใช้งานโปรแกรมศูนย์ OPPO

ไฟล์แฟลช

ไฟล์แฟลช โซนจีน

ไฟล์แฟลช ผ่าน SD Card

ไฟล์ทำไทย+Playstore (เครื่องที่มาจากจีน)

ไฟล์เต็ม + Root

เครื่องมือเขียนอีมี่ต่างๆ + ไดรเวอร์