ไฟล์จำเป็นก่อนใช้งานโปรแกรมศูนย์ OPPO

ไฟล์แฟลช

ไฟล์แฟลช โซนจีน

ไฟล์แฟลช ผ่าน SD Card

ไฟล์ทำไทย+Playstore (เครื่องที่มาจากจีน)

ไฟล์เต็ม + Root

เครื่องมือเขียนอีมี่ต่างๆ + ไดรเวอร์