นโยบายการยกเลิก

อัพเดท: 23 February 2018

หากตรวจพบ สมาชิก ไม่ทำตามเงื่อนไข หรือมีการโหลดไฟล์ในซัพพรอตผิดปกติ จะทำการยกเลิกบัญชีทันที และไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น